Law&Knowledge

portal prawniczy

Skontaktuj się

Jakie są zadania komorników

Jakie są zadania komorników

Kancelarie komornicze jak http://komornik-warszawa.info.pl specjalizują się w wykonywaniu orzeczeń sądowych. Oczywiście ich głównym zadaniem jest ściągnięcie wypłaty zaległych należności finansowych, czyli długów względem wierzyciela. Natomiast postępowania egzekucyjne prowadzi zazwyczaj doświadczony komornik. Warszawa to główny obszar działalności kancelarii jednak na terenie innych miast także takie sprawy są podejmowane.

Komornik wykonuje orzeczenia w sprawach o roszczenia pieniężne jak i w sprawach zabezpieczenia roszczeń. Do tego sprawuje nadzór nad licytacjami jak i sporządza stosowne protokoły.