Law&Knowledge

portal prawniczy

Skontaktuj się

Kiedy powinieneś sprawdzić autentyczność testamentu

Autentyczność testamentu należy sprawdzać zawsze jeśli istnieje podejrzenie, że został sfałszowany, lub, że spadkodawca napisał go pod presją osób trzecich. W tych dwóch przypadkach testament traci swoja moc prawną.

Sprawdzanie autentyczności testamentu

Badanie autentyczności podpisu i pisma, które jest przeprowadzane przez profesjonalnego grafologa może być przyczyną unieważnienia ostatniej woli spadkobiercy. Na jego podstawie można stwierdzić czy w pisanie testamentu były zamieszane osoby trzecie i czy w ogóle pismo, którym testament jest spisany jest zgodne z charakterem pisma spadkobiercy.